Videorozhovor s Alešem Jelínkem, členem představenstva

O hos­po­dář­ských výsled­cích, divi­den­dové poli­tice a výhledu spo­leč­nosti do budoucna si repor­téři Investicniho webu poví­dali s Alešem Jelínkem:

Videorozhovor s Alešem Jelínkem, členem představenstva.