Investiční instrument v CZK

ISIN/BIC/WKN: CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD
Nákup: libo­volný obchod­ník s cen­nými papí­ry
Obchodovatelnost: Burza cen­ných papí­rů Praha
Plánovaný divi­den­dový výnos: 6%-8%, vzta­ženo k upi­so­vací ceně 80 CZK
Divi­denda 2011 – 2020: 5,60 CZK/rok
Dividenda 2021: 5,60 CZK, výplat­ní ter­mín 1.10.2021, roz­hod­ný den 24.9.2021, potvr­ze­no val­nou hro­ma­dou

Podrobnosti o akci­o­nář­ské struk­tuře zde.