Investiční instrument v CZK

ISIN/BIC/WKN: CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD
Nákup: libo­volný obchod­ník s cen­nými papíry
Obchodovatelnost: Burza cen­ných papírů Praha
Plánovaný divi­den­dový výnos: 6%-8%, vzta­ženo k upi­so­vací ceně 80 CZK
Divi­denda 2011: 5,60 CZK, 19. září 2011
Dividenda 2012: 5,60 CZK, roz­lo­ženo na dvě splátky (31. května 2012 a 30.11.2012)
Dividenda 2013: 5,60 CZK, roz­lo­ženo na dvě splátky (31. května 2013 a 29.11.2013)
Dividenda 2014: 5,60 CZK, roz­lo­ženo na dvě splátky (30. května 2014 a 28.11.2014)
Dividenda 2015: 5,60 CZK, roz­lo­ženo na dvě splátky (29. května 2015 a 30.11.2015)
Dividenda 2016: 5,60 CZK, výplatní ter­mín (30. září 2016)
Dividenda 2017: 5,60 CZK, výplatní ter­mín (29. září 2017)
Dividenda 2018: 5,60 CZK, výplatní ter­mín (1. října 2018)

Podrobnosti o akci­o­nář­ské struk­tuře zde.