Výbor pro audit

 

Ing. Jitka Ondráčková, předseda výboru pro audit

nar. dne 21.07.1969, bytem Lipová 1356, 696 03 Dubňany

den vzni­ku funk­ce: 23.6.2022

 

JUDr. Petr Neubauer, člen výboru pro audit

nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

den vzni­ku funk­ce: 23.6.2022

 

Mgr. Michal Pavlas, člen výboru pro audit

nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 2c, 370 08 České Budějovice

den vzni­ku funk­ce: 23.6.2022