Aktuální  informace o akcionářské struktuře

Celkový objem akcií v emisi:  2 391 640 akcií
– z toho rozptýlené vlastnictví: 1 171 900 akcií  (49%)*
– hlavní akcionář:  1 219 740 akcií (51%)
Jméno hlavního akcionáře:  E4U FINANCE s.r.o.
* Pozn: Datum aktualizace: 24.8.2011, tento den byla ukončena mimoburzovní nabídka akcií společnosti, od 25.8.2011 se akcie společnosti obchodují na volném regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. 

 

Další informace o emisi

Název společnosti:  E4U a.s., energy for you
ISIN/BIC: CZ0005123620 / BAAEFORU
Právní forma:  akciová společnost
Celkový objem emise:  2 391 640 akcií
Nominální hodnota akcie:  100 CZK
Nominální hodnota emise:  239.164.000 CZK
Celkem drobní akcionáři: 1.171.900 akcií
Obchodovatelnost: Burza cenných papírů Praha
Plánovaný dividendový výnos:  6%-8%, vztaženo k původní upisovací ceně akcie 80 CZK