Aktuální  informace o akcionářské struktuře

Celkový objem akcií v emi­si:  2 391 640 akcií
– z toho roz­ptý­le­né vlast­nic­tví: 1 021 034 akcií  (43%)*
– hlav­ní akci­o­nář:  1 370 606 akcií (57%)
Jméno hlav­ní­ho akci­o­ná­ře:  E4U FINANCE s.r.o.
* Pozn: Datum aktualizace: 31.12.2019, akcie společnosti se obchodují na volném regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

Další informace o emisi

Název spo­leč­nos­ti: E4U a.s., ener­gy for you
ISIN/BIC: CZ0005123620 / BAAEFORU
Právní for­ma: akci­o­vá spo­leč­nost
Celkový objem emi­se: 2 391 640 akcií
Nominální hod­no­ta akcie: 100 CZK
Nominální hod­no­ta emi­se: 239.164.000 CZK
Celkem drob­ní akci­o­ná­ři: 1.021.034 akcií
Obchodovatelnost: Burza cen­ných papí­rů Praha
Plánovaný divi­den­do­vý výnos: 6%-8%, vzta­že­no k původ­ní upi­so­va­cí ceně akcie 80 CZK