PŘEDSTAVENÍ E4U a.s.

Spravujeme majetek akcionářů prostřednictvím investování do lukrativních a dlouhodobě výnosných projektů, do projektů se stabilními a do značné míry predikovatelnými budoucími zisky a cash flow. Akcie společnosti E4U a.s. jsou investičním nástrojem, který přináší akcionářům dlouhodobě stabilní dividendový výnos v předpokládané výši 6–8 % ročně. Zaměřujeme se především na výrobny energie z obnovitelných zdrojů, tedy na zelenou energii. E4U a.s. vznikla v srpnu 2010, její historie však sahá do roku 2006, kdy byla založena společnost SANERGIE a.s., jejíž akcie tvoří základní jmění společnosti E4U a.s. ve výši 239 milionů CZK. Prostřednictvím dceřiné společnosti SANERGIE a.s. v současné době provozujeme dva solární parky v oblasti jižní Moravy o celkovém instalovaném výkonu 4,4 MWp.

Dividendový výnos

Výnosy z těchto projektů jsou dostatečně vysoké na to, abychom mohli našim akcionářům vyplácet dlouhodobě nadprůměrné dividendy v předpokládané výši 6–8 % aktuální prodejní ceny akcie ročně. Akvizice nových projektů v České a Slovenské republice bude postupně financována navyšováním základního jmění a vydáváním nových akcií. Výnos plynoucí z našich akcií je tedy „navázán“ na výnos z jednotlivých projektů. Máme uzavřené smlouvy na nákup solárních tepláren, což je technologie centralizovaného dodávání tepla municipalitám. Tato technologie je po ekonomické stránce životaschopná i bez státních subvencí a má šanci změnit trh s tepelnou energií nejen v Evropě.

Budoucí projekty

Budoucí projekty se tedy s vysokou pravděpodobností budou týkat solárních tepláren, může se ovšem jednat i o bioplynové elektrárny nebo například o solární elektrárny ve Slovenské republice. Představenstvo společnosti má dlouholeté zkušenosti s developmentem a projektovým managementem, jsme schopni posoudit nové projekty jak po technologické, tak po ekonomické stránce. Naším cílem je postupný nárůst objemu spravovaného majetku, aby portfolio projektů bylo dostatečně diverzifikované a rostla likvidita akcií na sekundárním trhu.