Akcie E4U a.s. jako investiční nástroj

Dlouhodobě stabilní dividendy

Akcie E4U a.s. je dividendový titul, cíl vyplácet každoročně dividendu ve výši 6-8% z původní upisovací ceny akcie  je nejvyšší prioritou společnosti. Při výběru a akvizici nových projektů je a bude dlouhodobá výnosnost těchto projektů jedním z nejpodstatnějších kritérií výběru stejně jako posouzení technologie jako takové.

Obchodovatelnost akcií

Akcie E4U a.s. jsou zaknihované a jsou od 25.8.2011 obchodované  na Burze cenných papírů Praha, na regulovaném volném trhu. V praxi je tedy lze nakupovat a prodávat přes jakéhokoliv obchodníka s cennými papíry.

Současná a budoucí cena akcie

Cena každé veřejně obchodované akcie podléhá zákonům nabídky a poptávky. Akcie E4U a.s. je specifická v tom smyslu, že v aktivech společnosti je portfolio projektů, jejichž cash flow je do značné míry predikovatelné a stabilní. Výnosy plynoucí z projektů se budou postupně vyplácet akcionářům. Fundamentální hodnota jedné akcie se nebude krátkodobě dramaticky měnit a není důvod, aby akcie podléhala velkým tržním turbulencím. Není ani cílem společnosti, aby cena akcie dramaticky rostla a klesala dle nálad trhu. Cílem společnosti je vyplácet vysokou pravidelnou dividendu při dlouhodobém zachování ceny akcie blízko její fundamentální hodnoty.

E4U a.s. jako součást střednědobého a dlouhodobého finančního plánování

Akcie E4U a.s. není spekulativním investičním nástrojem. Jedná se o investici s nadprůměrným pravidelným dividendovým výnosem s poměrně nízkou očekávanou volatilitou tržní ceny. Zejména u střednědobých a dlouhodobých investic se velmi dramaticky na výsledku investování projeví výnosová míra,
kterou daná investice nabízí. Graf znázorňuje, jakou částku (osa y) investor se vstupní investicí 10 000 CZK naspoří za různá časová období (osa x) při různé roční výnosové míře. (Abstrahujeme zde od danění, předpokládáme rein-vestování výnosů).

Výsledek každé investice dramaticky roste s časem a průměrnou roční výnosovou mírou.