Do portfolia E4U a.s. smí být vybírány pouze projekty dlouhodobě rentabilní a technologicky stabilní. Měřítkem rentability je především schopnost generovat průběžný zisk a cash flow. Stejně tak je důležitá i dlouhodobá rentabilita vlastního kapitálu na úrovni 10%.

Technologie výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů se neustále vyvíjí, představenstvo průběžně monitoruje možnosti akvizic v této oblasti.