Důležité události v historii emitenta

2006 – Založení společnosti Sanergie a.s.

Společnost Sanergie a.s. byla založena panem Ing. Petrem Bínou s cílem vybudovat a provozovat fotovoltaické elektrárny v oblasti jižní Moravy. Sanergie a.s. byla založena původně jako rodinná firma.

2008 – Uvedení první elektrárny do provozu:
Dubňany 2,2 MWp

V říjnu 2008 byla uvedena do provozu elektrárna o celkovém instalovaném výkonu 2,2 MWp v Dubňanech na Moravě. Pro stavbu společnost zakoupila pozemky o celkové rozloze 70 417 m2, generálním dodavatelem stavby byla společnost SLUNETA s.r.o. a hlavním finančním partnerem projektu společnost Raiffeisen – Leasing s.r.o. Celkové investiční náklady stavby byly 225,1 milionu CZK (bez pozemků). Elektrárna má 12 270 kusů solárních modulů umístěných na pevných konstrukcích, stavba je pojištěna u společnosti Česká pojišťovna a.s.

2009 – Uvedení do provozu druhé elektrárny:
Ratíškovice 2,2 MWp

V listopadu 2009 byla uvedena do provozu druhá solární elektrárna v Ratíškovicích na jižní Moravě o celkovém instalovaném výkonu 2,2 MWp. Hlavním finančním partnerem stavby se stala společnost IMMORENT ČR s.r.o., celkové investiční náklady stavby byly 213,1 milionu CZK. Jedná se o 10 350 kusů solárních modulů umístěných na pevných konstrukcích a polohovacích jednotkách. Stavba je pojištěna u společnosti Kooperativa, generálním dodavatelem stavby byla společnost SLUNETA s.r.o.

2010 – Založení společnosti E4U a.s.

V srpnu 2010 byla založena společnost E4U a.s. Základní myšlenkou společnosti je investovat v budoucnu do ekonomicky lukrativních projektů se zaměřením především na výrobu energie z obnovitelných zdrojů s regionálním zaměřením zejména na Českou republiku a Slovensko. Výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů je jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví, mezi hlavní činnosti společnosti patří monitorování a akvizice ekonomicky smysluplných projektů založených na moderních technologiích výroby energie elektrické a tepelné.
Společnost E4U a.s. založil jediný zakládající akcionář – společnost E4U FINANCE s.r.o., která v době založení vlastnila veškeré akcie společnosti SANERGIE a.s. Zakládající akcionář veškeré akcie společnosti SANERGIE a.s. použil jako věcný vklad do nově vznikající společnosti E4U a.s.

Stávající portfolio