Akcie E4U a.s. jako investiční nástroj

Dlouhodobě stabilní dividendy

Akcie E4U a.s. je dividendový titul, cíl vyplácet každoročně dividendu 7–8% je nejvyšší prioritou společnosti. Při výběru a akvizici nových projektů je a bude dlouhodobá výnosnost těchto projektů jedním z nejpodstatnějších kritérií výběru stejně jako posouzení technologie jako takové.
Obchodovatelnost akcií na pražské burze cenných papírů
Součástí veřejné nabídky je i přijetí akcií k obchodování na pražské burze cenných papírů. Smyslem uvedení akcií na pražskou burzu je to, aby akcionáři mohli své akcie v budoucnu bez problémů nakupovat a prodávat.

Současná a budoucí cena akcie

Cena každé veřejně obchodované akcie podléhá zákonům nabídky a poptávky. Akcie E4U a.s. je specifická v tom smyslu, že v aktivech společnosti je portfolio projektů, jejichž cash flow je do značné míry predikovatelné a stabilní. Výnosy plynoucí z projektů se budou postupně vyplácet akcionářům. Fundamentální hodnota jedné akcie se nebude krátkodobě dramaticky měnit a není důvod, aby akcie podléhala velkým tržním turbulencím. Není ani cílem společnosti, aby cena akcie dramaticky rostla a klesala dle nálad trhu. Cílem společnosti je vyplácet vysokou pravidelnou dividendu při dlouhodobém zachování ceny akcie blízko její fundamentální hodnoty.

Zajištění likvidity akcie na sekundárním trhu

Objem emitovaných akcií je v současné době 239 milionů CZK. Při tomto objemu emitovaných akcií nelze očekávat velké denní burzovní obraty na sekundárním trhu. Proto existuje dohoda s jedním tvůrcem trhu, tzv. Market Makerem, jejímž smyslem je zajištění sekundární likvidity. Tvůrce trhu zajišťuje to, aby na burze byla vždy kotace nákupní a prodejní ceny pro drobné budoucí akcionáře.

E4U a.s. jako projektové portfolio

E4U a.s. jako součást střednědobého a dlouhodobého finančního plánování

Akcie E4U a.s. není spekulativním investičním nástrojem. Jedná se o investici s nadprůměrným pravidelným divi-dendovým výnosem s poměrně nízkou očekávanou volatilitou tržní ceny. Zejména u střednědobých a dlouhodobých investic se velmi dramaticky na výsledku investování projeví výnosová míra,
kterou daná investice nabízí. Graf znázorňuje, jakou částku (osa y) investor se vstupní investicí 10 000 CZK naspoří za různá časová období (osa x) při různé roční výnosové míře. (Abstrahujeme zde od danění, předpokládáme rein-vestování výnosů).