ISIN/BIC/WKN: CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD
Nákup: libo­vol­ný obchod­ník s cen­ný­mi papí­ry
Obchodovatelnost: Burza cen­ných papí­rů Praha
Plánovaný divi­den­do­vý výnos: 6%-8%, vzta­že­no k upi­so­va­cí ceně 80 CZK
Divi­denda 2011: 5,60 CZK, 19. září 2011
Dividenda 2012: 5,60 CZK, roz­lo­že­no na dvě splát­ky (31. květ­na 2012 a 30.11.2012)
Dividenda 2013: 5,60 CZK, roz­lo­že­no na dvě splát­ky (31. květ­na 2013 a 29.11.2013)
Dividenda 2014: 5,60 CZK, roz­lo­že­no na dvě splát­ky (30. květ­na 2014 a 28.11.2014)
Dividenda 2015: 5,60 CZK, roz­lo­že­no na dvě splát­ky (29. květ­na 2015 a 30.11.2015)
Dividenda 2016: 5,60 CZK, výplat­ní ter­mín (30. září 2016)
Dividenda 2017: 5,60 CZK, výplat­ní ter­mín (29. září 2017)

Podrobnosti o akci­o­nář­ské struk­tu­ře zde.