Jelínek: Zkušení investoři nezapomínají mít v portfoliu obnovitelné zdroje energie

27.6.2011: Jelínek: Zkušení inves­toři neza­po­mí­nají mít v port­fo­liu obno­vi­telné zdroje ener­gie

http://www.finance.cz/zpravy/finance/315864-jelinek-zkuseni-investori-nezapominaji-mit-v-portfoliu-obnovitelne-zdroje-energie-/