Podrobnosti o vstupu na Burzu cen­ných papírů Praha

Dne 4.8.2011 byly na tis­kové kon­fe­renci zve­řej­něny podrob­nosti týka­jící se vstupu E4U na Burzu cen­ných papírů Praha. K uve­dení na regu­lo­vaný volný trh burzy dojde dne 25.8.

Celý text tis­kové zprávy k dis­po­zici zde.