Mezitímní zpráva představenstva 1. čtvrtletí 2014

Mezitímní zpráva před­sta­ven­stva za 1. čtvrt­letí roku 2014 zde.