Mimořádná valná hromada – změna ve složení představenstva

Mimořádná valná hro­mada zvo­lila novým čle­nem před­sta­ven­stva Ing. Jiřího Hřibu