Zápis z jednání valné hromady – 11.5.2016

Zápis z valné hro­mady konané 11.5.2016 je k dis­po­zici zde.