Zápis z jednání valné hromady – 13.05.2015

Zápis z valné hro­mady konané 13.5.2015 je k dis­po­zici zde.