Zápis z jednání valné hromady – 8.6.2017

Zápis z valné hro­mady konané 8.6.2017 je k dis­po­zici zde.