Konsolidovaná Účetní Závěrka IFRS 2012

Konsolidovaná účetní závěrka 2012 je k dis­po­zici zde.