Oznámení o konání valné hromady

Pozvánka na val­nou hro­madu je k dis­po­zici zde.