Podrobné informace o konání valné hromady k dispozici zde.

Podklady pro valnou hromadu – zpráva představenstva za rok 2013 k dispozici zde.

Podklady pro valnou hromadu – zápis z jednání dozorčí rady k dispozici zde.

Podklady pro valnou hromadu – formulář plné moci pro účast na valné hromadě k dispozici zde.

Podklady pro valnou hromadu – nové stanovy společnosti podléhající schválení valnou hromadou k dispozici zde.

Podklady pro valnou hromadu . Možnost akcionáře zařadit nový bod do jednání valné hromady – podrobné informace zde.